INDSTIL EN TEKST


Temakategori: Årets bedste autogenererede tekst

En autogenereret tekst, du har anvendt i en erhvervsmæssig sammenhæng, internt eller eksternt. Vurderingskriterierne er de samme som for de traditionelle kategorier (se nedenfor).

Du må ikke redigere teksten. Vi skal have den prompt, du har anvendt, og vi skal vide, hvor du har brugt teksten. Det, vi præmierer, er årets bedste autogenererede tekst, ikke årets bedste fejlfri autogenererede tekst.

Teksten må højst være på 200 ord.
Årets bedste tekst

Den klart kommunikerende tekst i brev, e-mail, trykt materiale, på nettet eller i det offentlige rum.
Årets bedste SoMe-tekst

Den gode tekst på Facebook, X eller et andet socialt medie.
Årets bedste visuelle budskab

Den letforståelige tekst, som sammen med en illustration eller infografik viderebringer et budskab.
De fem kriterier

Priserne uddeles ud fra fem kriterier:
  • Levende sprog
  • Modtagerorientering
  • Klar og korrekt fremstilling
  • Troværdighed
  • Indbydende visuelt udtryk