Sprogprisen.dk

Indstil en tekst

Indstilling

Indstil gode tekster allerede nu


Kategorier & kriterier

Årets bedste brev / e-mail

Den klart kommunikerede tekst på brev eller e-mail.

Årets bedste hjemmesidetekst

Den letforståelige hjemmesidetekst, som kan være en enkelt side, en indledende tekst eller lignende.

Årets bedste tekst på sociale medier

Den gode tekst på Facebook, Twitter eller et andet socialt medie.

Temakategori: Endnu ikke fastlagt

Temaet for Sprogdagen 2019 er endnu ikke fastlagt. Når det sker, vil vi opdatere denne temakategori.

De fem kriterier

Priserne uddeles ud fra fem kriterier:

  • Levende sprog
  • Modtagerorientering
  • Klar og korrekt fremstilling
  • Troværdighed
  • Indbydende visuelt udtryk

Læs mere om Sprogprisen her.

© 2018 | Sprogprisen.dk