PRIVATLIVS­POLITIK

Sprogprisen.dk passer på dine personoplysninger, når vi behandler oplysninger om dig. Behandlingen af dine personoplysninger bestemmes bl.a. af databeskyttelsesforordningen (GDPR) og den danske databeskyttelseslov.

Hjemmesiden Sprogprisen.dk drives af Syntaksis.dk, og dataansvarlig er Tina Reichstein. Nedenfor kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger efter tilsagn ved tilmelding til sprogprisen.dk.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Syntaksis ApS, Sundby Parkvej 3, 2300 København S (CVR-nr.: 30609468)
  • Telefon: 22586804
  • E-mail: info@syntaksis.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne håndtere uddeling og tilmelding til konferencen vedr. sprogprisen.dk og for at kunne invitere til næste år arrangement.

Vi behandler dine personoplysninger baseret på art. 6.1.b, hvis du selv er part til aftalen, da oplysningerne er nødvendige for at opfylde en aftale med dig. Behandlingen kan også finde sted på grundlag af art. 6.1.f (interesseafvejningsreglen), hvor den legitime interesse er at administrere events og udsende tilmelding til næste års sprogdag.

Opbevaring af oplysninger om dig

Oplysningerne opbevares og behandles i Mailchimp, og de slettes efter udsendelse af invitation til det følgende års sprogdag, dvs. maksimalt ét år.
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på tr@syntaksis.dk.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.